Estructures de reg vulnerables… tenim cap solució?

Continuació de l’estudi on us presentem algunes estratègies per a l’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic, especialment pel que fa a l’aigua.

Create your website with WordPress.com
Per començar