Estructures de reg vulnerables… tenim cap solució?

Continuació de l’estudi on us presentem algunes estratègies per a l’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic, especialment pel que fa a l’aigua.

Tindrem aigua per regar amb el canvi climàtic?

L’aigua té un paper cabdal a l’agricultura, però el canvi climàtic pot estroncar l’actual ús d’aquesta. Aquest és un primer estudi introductori a la situació venidora.

Create your website with WordPress.com
Per començar