Tindrem aigua per regar amb el canvi climàtic?

L’aigua té un paper cabdal a l’agricultura, però el canvi climàtic pot estroncar l’actual ús d’aquesta. Aquest és un primer estudi introductori a la situació venidora.

Create your website with WordPress.com
Per començar